Steeds weer zoeken
mijn voeten de aarde.
Adem verbindt mij
met al wat leeft.....
                  Hein Stufkens
 
   

Inleiding

Voetreizen:
Via Rome                 
Via Appia en verder
Via degli Dei

Boeken

Geestelijke begeleiding

Beckums Buffelpad

Teksten